Allerzielenviering

Zondag 3 november om 15.00 uur is er weer de jaarlijkse Allerzielenviering in onze kerk.

In deze woord en gebedsdienst worden onze dierbaren die zijn heengegaan herdacht. In het bijzonder die het afgelopen jaar zijn overleden.

Aansluitend gaan we naar het kerkhof waar twee mooie trompetsolo’s worden gespeeld en meneer pastoor de graven zegent.

Iedereen kan dan bij de graven van hun dierbaren bidden of gedenken.

Meer nieuws van Parochie Lomm
Light time Lomm
Allerzielenviering
Kerkhof haag weer mooi gesnoeid.