Wijzigingen vieringen i.v.m. corona epidemie28 maart

H. Missen in Velden-Arcen-Lomm

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de  geestelijke communie. Door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’

Daartoe kan men onderstaand gebed benutten:

Gebed voor de Geestelijke Communie

1Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.

Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.

Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen,

vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.

Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.

Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.

Amen.

N.a.v. het bovenstaande is besloten om vanaf zaterdag 28 maart 2020 in drie parochies van onze federatie nog enkel privé-missen te houden; en wel alleen in de kerk van Velden.

Deelname aan deze privé-missen is niet mogelijk.

Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed of het aansteken van een kaarsje

Het is mede daarom dat we besloten hebben in Velden de kerk open te stellen voor stil gebed en wel vanaf maandag 23 maart op de doordeweekse dagen (maandag t/m vrijdag) steeds van 19.00u tot 20.00u.

In Arcen wordt vanaf zaterdag 21 maart de kerk opengesteld van 16.00u tot 19.00u voor stil gebed. In beginsel geschiedt dat voorlopig iedere zaterdag. U kunt dan ook een kaarsje opsteken. Men gelieve ook hier 1,5 m. afstand te bewaren tot de ander.

In Lomm is vanaf zondag 22 maart de kerk opengesteld van 09.00u tot 10.00u

voor stil gebed en het opsteken van een kaarsje.

In beginsel geschiedt dat voorlopig iedere zondag.

Men gelieve minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot de ander.

In de Goede week is de kerk in Lomm ook open:

op maandag 6 april van 16.30 uur tot 17.30 uur,

dan kan men naast gebed en /of het branden van een kaarsje ook een gezegend palmtakje mee naar huis nemen.

(Degene die graag een palmtakje thuisbezorgd krijgt kan dit op maandag 6 april of dinsdag 7 april tussen 9.00 en 12.00 uur melden aan Tini Kroon Tel. 4731437)

Goede Vrijdag 10 april van 15.00 uur tot 15.30 uur

om in stilte het lijden en sterven van Jezus Christus te gedenken.

Tijdens de openstellingsuren kan men vastenactie zakjes of andere vasten donaties in de melkkan achter in de kerk deponeren.

Uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in aanwezigheid van maximaal 29 personen; met in achtneming van alle strikte maatregelen op gebied van afstand, hygiëne en gezondheid.

4) Bij besloten vieringen en uitvaarten wordt vanaf 26 maart geen H. Communie meer uitgedeeld, omdat dan de voorgeschreven afstand van 1,5 meter wordt overschreden.

5) Ziekencommunie is enkel toegestaan waar het gaat om het zgn. viaticum (laatste H. Communie voor stervende).

6) de eerste H. Communievieringen zijn tot nader order uitgesteld.

Meer nieuws van Parochie Lomm