Pinksteren zondag laatste keer kerk open zonder viering

31 mei Pinksterzondag is de kerk in deze coronatijd

open van 9.00 uur -10.00 uur.

Maandag 2e pinksterdag is er een H.Mis in Velden om 10.30 uur.

(alleen de zij-ingang bij het Mariabeeld is open)

omdat per 1 juni 2020 de kerken weer voor maximaal 30 personen H.Missen mogen vieren met inachtneming van de corona maatregelen.

zie ook het instructie blad:

Instructies i.v.m. het Coronavirus

Op 20 mei 2020 hebben de bisschoppen t.b.v.publieke vieringen in de kerken drie protocollen samengesteld: een voor de bedienaren, een voor de kerkgebouwen en een protocol voor de gelovigen (kerkgangers).

In onderstaand overzicht staan de belangrijkste bepalingen die gelden voor de vieringen in Velden-Arcen-Lomm en hen die er aan deelnemen. ( past.Müller 2020)

Vanaf 1 juni mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn bij 

   diensten in de kerk,

   met in acht neming van alle andere richtlijnen van het RIVM.

Het uitreiken van de H. Communie geschiedt pas

   vanaf zondag 14 juni   (Sacramentsdag)

De bisschoppen hopen dat vanaf 1 juli 2020

   (maximaal) 100 gelovigen toegelaten kunnen worden

   (d.i. in Lomm max. 75).

In Lomm en Arcen gebruikt men enkel de hoofdingang.

Men gelieve zelf papieren zakdoekjes bij zich te hebben.    Hoesten en niesen s.v.p. in elleboog. Bij verkoudheidsklachten, lichte koorts en andere mogelijke symptomen dient men thuis te blijven.

U wordt verzocht vóór de viering                                                  ook bij de ingang de 1,5 meter-regel in acht te nemen.

Het protocol schrijft voor dat men zich vooraf moet aanmelden. Gelet op het feitelijk aantal lijkt me dat niet nodig.                           Een vrijwilliger bij de in-/uitgang houdt het aantal in de gaten         en noteert uw naam.

Men dient de handen te reinigen bij binnenkomst.     Desinfecterend materiaal is aanwezig. .

Er wordt geen wijwater gebruikt (er is dus ook geen wijwater        in de wijwatervaten).    Ook niet bij een uitvaart.

Mariakapel: een kaars aansteken kan, met dien verstande        dat men steeds afstand bewaart / op elkaar wacht.

Bij betaling van de kaarsen, vermijdt u dat u met uw vingers het kluisje aanraakt.

In de kerk bewaart men te allen tijde tenminste 1,5 meter afstand tot de naaste.

In verband met de pandemie is er geen koorzang, noch volkszang.                                                                                       Ook kunnen er geen blaasinstrumenten gebruikt worden.             Een cantor is toegestaan  (deze dient een afstand van 6 meter tot de naaste in acht te nemen).

Collecte: u kunt vóór dan wel ná de H. Mis bijdragen aan de wekelijkse collecte  door deze te deponeren in een schaal            nabij de in- / uitgang.

Men geeft elkaar geen hand bij de vredeswens.

Eenieder reinigt zijn handen vóór het ter Communie-gaan (vanaf 14 juni!).                                                                                             U gelieve daartoe de aanwijzingen van de priester op te volgen.

1,5 meter = 2 banken( dus steeds een bank overslaan)

De priester deelt de H. Communie uit van achter een spatscherm.

Van tongcommunie wordt afgezien. Wilt u de H. Hostie niet met  de hand aanraken, dan kunt u deze ontvangen op een schone witte zakdoek (bij voorkeur van papier)  en zo de H. Hostie naar uw mond brengen.

Kleine kinderen die nog niet mogen communiceren, worden        op afstand gezegend.

U wordt verzocht na afloop van de viering ook bij de uitgang de 1,5 meter-regel  in acht te nemen.

Als kerkbestuur vragen wij zowel om uw begrip                      

alsook uw medewerking in deze.

Meer nieuws van Parochie Lomm