Allerzielenviering 2020

Op zondag 1 november 2020 om 15.00 uur is er een allerzielenviering in onze parochiekerk.

Hierin worden onze dierbaren, die het afgelopen jaar zijn overleden en waarvan afscheid is genomen in onze parochie, herdacht.

We nemen de coronamaatregelen in acht; we houden 1,5 meter afstand en dan mogen er 80 kerkgangers aanwezig zijn.

Aansluitend gaan we naar het kerkhof waar na een trompetsolo meneer pastoor de graven zegent.

Men kan dan hun dierbaren gedenken of voor hun zielenrust bidden.