meer kerkgangers vanaf 5 juni 2021

Vanaf 5 juni 2021 mogen tijdens de zondagse vieringen weer 50 kerkgangers de dienst bijwonen vlgs. de Nederlandse bisschoppen conferentie.

Afstand houden op 1,5 m blijft van kracht,

Mondkapje op bij binnenkomen en uitgaan,

evenals handen ontsmetten bij de ingang en voor het communiceren,

en ook registratie naam en telefoonnummer.