KBO Lomm Ledenvergadering
event
6 maart 2020
access_time
14:00
place
Pastoorshof Kapelstraat 19

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 6 maart 2020 om 14.00 uur  in de Pastoorshof.
De uitnodiging/agenda hiervoor en de notulen van de vergadering van 22 februari 2019
worden tijdig bij jullie thuisbezorgd.
Leden die zich beschikbaar stellen als kandidaat-bestuurslid kunnen dit tot een kwartier voor aanvang van de vergadering kenbaar maken aan de bestuurstafel.
Aftredende bestuursleden:
Theo Theeuwen en Koos Linssen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Wij zoeken dringend een notulist(e) voor het notuleren van de ledenvergadering, kandidaten hiervoor kunnen zich tel. 4732371 of per e-mail: kbolomm@kpnmail.nl aanmelden.
Aansluitend aan de ledenvergadering is er een komisch optreden van Turbo Toos en Super Stien.

Turbo Toos en Super Stien

 

Aankomende evenementen
event
6 maart 2020
access_time
14:00
place
Pastoorshof Kapelstraat 19
event
12 maart 2020
access_time
14:00
place
Pastoorshof Kapelstraat 19
event
20 maart 2020
access_time
13:00
place
Vanaf de Pastoorshof