Christelijke begeleiding

Het (her)vinden van je eigen identiteit, het afleggen van oude gewoonten en het inleven in een nieuw levenspatroon kost tijd, geduld en discipline. In een crisis kan het onmogelijk lijken om dat alleen te doen. De energie om zelf de stappen te zetten die nodig zijn ontbreekt en het zelfstandig ‘uit de put’ klimmen en een nieuwe weg inslaan lijkt onmogelijk. Onze begeleiders reiken u de hand en lopen een stukje met u mee.

Met behulp van onze manier van begeleiding, willen wij niet enkel helpen gebeurtenissen uit het persoonlijk verleden te verwerken, maar ook een manier te vinden, waarmee verborgen gaven en talenten kunnen worden ontdekt om vervolgens te kunnen worden ingezet in het persoonlijk leven, in alle persoonlijke relaties. Door de individuele benadering worden problemen in relatie, gezin, werk en/of school helder in beeld gebracht.

Waar een reguliere hulpverlener vaak naar herstel zoekt van de oude situatie, zien wij in een crisis altijd de belofte van iets nieuws. We besparen ons een hoop frustratie en verdriet als we, met de Bijbel in de hand, het leven gaan zien zoals het is: een leerschool waarin we door God de Vader, vol liefde, worden gevormd tot hoe Hij ons bedoeld heeft! We zouden God eigenlijk meer mogen danken voor problemen, want zonder dat zouden we nooit dichterbij Hem komen. God is niet de pleister op onze wonden – Hij is IN de wond. Als we door Jezus ons hart laten vernieuwen, heeft dat gevolgen voor ons dagelijks leven. Niet enkel voor het inzicht wie we zelf ‘zijn’ en wat onze ware identiteit in Christus is, maar ook voor onze relatie met God en met onze medemensen.
Intensieve persoonsgerichte zorg wordt niet enkel ingezet om een nieuw begin of een herstel na ziekte te bevorderen, maar ook voor (schijnbaar) normale, grote of kleinere moeilijkheden in het dagelijks leven.

Al naar gelang de vraag die door u wordt voorgelegd, wordt in een kennismakingsgesprek met u bepaald welk traject het meest aansluit bij uw vraag. De persoonsgerichte begeleiding in en vanuit onze gemeenschap richt zich voornamelijk op onderstaande gebieden:

  • Relatie met jezelf, met God en met de naaste
  • Relatie met partner, kinderen en ouders
  • Hoogsensitiviteit en lastendragen
  • Ontdekking van de eigen identiteit & talent
  • Levens- en relatieproblemen
  • Blokkades
  • Burn-out
  • Verwerken van ervaringen uit het verleden

Meer informatie en tarieven vindt u in onze folder die u hieronder kunt downloaden.

Wilt u liever persoonlijke informatie? Belt u ons dan gerust op telefoonnummer 06 1437 9142 of 077 8517 356 en vraagt u naar Marianne Martens-Niemeijer.

Zielzorgfolder

Deze vereniging heeft nog geen nieuwsberichten.
akun slot gacor