Dorpsingangen Lomm

Achtergrond van het project

Met het verfraaien van de dorpsentrees hebben we 2 doelen:

  • Aangeven van sfeer / karakter van het dorp.
  • Aanpassen verkeersgedrag en het verlagen van de snelheid naar 60 km/uur (buitengebied) en 30 km/uur (bebouwde kom).

Sfeer en karakter

Het centrale thema wat we gekozen hebben is “ENERGIE”

  • Natuur en landschap rondom Lomm geven energie
  • Het bedrijventerrein ‘Spikweien’ geeft energie
  • De inwoners en verenigingen geven Lomm energie

Met dit dorpsverfraaiingsproject willen we Lomm weer voorzien van nieuwe energie. En daarmee ons dorp (nog) meer sfeer en karakter meegeven.

Verbeteren verkeerssituaties

In 2009 bracht het Bureau Van Schijndel een verkeersrapportage uit, genaamd ‘Verkeersplan Lomm’. Dit plan was nog geschreven in opdracht van de gemeente Arcen en Velden. In dit plan komen de verkeersveiligheidsaspecten in en om Lomm aan bod. Ook worden aanbevelingen aan de gemeente gedaan om verkeersonveilige situaties aan te pakken. Destijds is zo onder meer het Antoniusplein aangepakt en heringericht. Uit de verkeersenquête die destijds gehouden werd, kwamen echter nog veel meer zaken rondom verkeersveiligheid aan bod.

DOP Lomm 2008 en 2011

Al in het dorpsontwikkelingsplan uit 2008, en de latere update uit 2011 komt vanuit de Lommse inwoners de sterke wens naar voren om de dorpsentrees op te knappen en de verkeersveiligheid te verbeteren. De huidige gele komborden staan er immers al weer een heel aantal jaren en zijn met het verdwijnen van de gemeente Arcen en Velden gedateerd. Bovendien speelt de verkeersonveilige situatie op de Bosbergstraat en de Voort ook al jaren.

Wat is onze aanpak?

  • Gemeente en Provincie hebben voor 2015 middelen gereserveerd om Rijksweg en enkele ingangen wegtechnisch aan te pakken: hier willen we op inhaken;
  • We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in het dorp (zowel voor planvorming, inrichting als beheer en onderhoud); daarbij activeren en mobiliseren we het dorp;
  • We zoeken naar partnerorganisaties: ondernemers in het dorp, bedrijventerrein, DCM, Limburgs Landschap etc.;
  • We leggen een link met het nieuwe wandelroutenetwerk;
  • We zetten actief in op ons ‘Dorp in het groen’ – natuur en extensieve recreatie.
Deze vereniging heeft nog geen nieuwsberichten.
akun slot gacor