Gemengde Zangvereniging De Maasgalm

Gemengde Zangvereniging De Maasgalm werd opgericht op 1 mei 1976. Het koor werd gevormd uit een bestaand 10 koppig mannenkoor. Zij verzorgden onder leiding van koster-organist Jeu Hegger voornamelijk kerkdiensten.

Het koor had inmiddels een naam gekregen en werd geregistreerd als De Maasgalm. 20 nieuwe leden, dames en heren meldden zich aan en dus ging men van start als gemengd koor. Het eerste concert werd een jaar later gegeven op de eerste zaterdag van oktober 1977. Dirigent was de heer Wim Hageman. et bestuur bestond uit Jan Maessen voorzitter, Guus Haeyen secretaris en Leo Bartels penningmeester.

De eerste zaterdagavond van oktober is meer dan 30 jaar lang de vaste dag geweest voor het jaarlijkse concert.

Langzaam maar zeker groeide het koor in leden, maar ook in kwaliteit. Een van de hoogtepunten was het optreden in de grote Dom van Trier onder leiding van de heer Hageman.

Na 10 jaar werken als dirigent gaf de heer Hageman aan te willen stoppen als dirigent. Hij was inmiddels verhuisd van Arcen naar het Zuid Limburgse Ransdaal. Zijn opvolger werd Luc Lahaye, die een jaar lang de directie heeft gevoerd. Zijn opvolger werd Heinz Hermans. Hij voerde het koor met passie op naar grotere hoogte. Er ging een stevige wind door het koor. We waren ondertussen gegroeid tot  46 leden. Tijdens zijn bewind leerden we ook de pianist Gerard de Graaf kennen. Na 7 jaar nam Heinz afscheid van ons koor en werd op 1 november 1996 een vrouwelijke dirigent gevonden die luistert naar de naam Saskia Ramakers. Saskia staat nu, 23 jaar later, nog steeds met veel passie voor ons koor.

In de 42 dat  De Maasgalm nu bestaat hebben we veel hoogtepunten gehad. Zo werd  bijna elk jaar een Najaarsconcert georganiseerd. Meestal met 3 gastkoren en De Maasgalm, waarvan 2 gemengde koren, een dameskoor en een mannenkoor. Vanaf 2018 zijn we veranderd van de herfst naar de lente omdat in het najaar nog veel leden op vakantie zijn.

Uitstapjes werden gemaakt, meestal gecombineerd met ergens een optreden. Cecilia avonden worden trouw jaarlijs gevierd. Sopranen, alten en de mannen lossen elkaar af om deze avond te organiseren. Verder is een jaarlijks terugkomend item de Nachtmis op 24 december en de vakantiemis op de zondag voor de grote vakantie. Regelmatig wordt deelgenomen aan het festival Sing Challenge in vakantiepark De Schatberg in Sevenum. Dit is een smeltkroes van alle stijlen zang die men zich maar kan bedenken. Ook de Stichting Zorg Om Naasten in Lomm mag jaarlijks in de week voor Kerstmis op een kerstconcert van De Maasgalm rekenen.

De veranderende tijden gaan ook niet aan ons koor voorbij. De vergrijzing slaat langzaam maar zeker toe en het ledental is gestaag afgenomen. Door ziekte, overlijden en stoppen om gezondheidsredenen zakte het ledenaantal over de laatste 15 jaar langzaam maar zeker tot 20 leden. De stemverdeling is in 2018 8 sopranen, 7 alten, 3 tenoren en 2 bassen. De klank en het evenwicht in het koor zijn prima maar het aantal zangers moet echt omhoog.

Heeft u na het lezen van onze geschiedenis zin om ook eens het zingen te proberen schroom dan niet om de stap te wagen. Wij repeteren op maandagavond van 20.30 tot 22.30 uur in Gemeenschapshuis Pastoorshof. De muziekstijlen zijn van klassiek tot modern ofwel van Bach tot Micheal Jackson. Wij heten u graag welkom.

 

 

akun slot gacor