Gemengde Zangvereniging De Maasgalm

Vaststaande datums 2019

3 februari            Prinsenbal

15 februari     Haringactie

30 maart        Voorjaarsconcert

15 april          Jaarvergadering

30 juni           Vakantiemis

1 juli             Laatste repetitie

7 juli             Kasteeltuinen

19 augustus    Eerste repetitie

week 9 tot 15 september Donateursactie (week 37)

2 november   Cecilia

17 december zingen bij de ZON Lomm

24 december Nachtmis