Nieuw Speel- en Beweegplein

Beste inwoners van Lomm,

Lomm krijgt en mooi nieuw speel-en beweegplein op het schoolplein en het het terrein van de jeugdclub Sirene..

Het afgelopen jaar hebben we de kinderen van de school (zij zijn betrokken geweest bij het ontwerp) de ouders en de direct omwonenden middels een bijeenkomst geïnformeerd en om hun reactie gevraagd.
Een gewenste informatiebijeenkomst voor alle inwoners van Lomm heeft vanwege de Coronabeperkingen niet plaats kunnen vinden.

Hoe is de stand van zaken nu?
Er ligt een mooi definitief plan. Dit plan is ambitieus en zal echt een verrijking voor het dorp zijn.
Op dit moment is 80 % van de benodigde financiën reeds gedekt. De resterende 20 % gaat uit subsidies en fondsen komen.
Beperkend in deze is dat er bij de aanvraag van de meeste subsidies en fondsen pas begonnen mag worden met de werkzaamheden, op het moment dat de subsidie is toegekend.
We onderzoeken op dit moment de mogelijkheden het project op te knippen, waardoor we toch z.s.m. kunnen starten.
Ambitie is nu om in het voorjaar met de werkzaamheden te beginnen.
We hopen u in januari/februari meer te kunnen berichten.

Voor vragen kunt u altijd bij een van ons terecht:
Luc Pelzer Sirene’99
Ralph Tangelder Sirene’99
Jac Ewalts Dorpsraad
Wim Weijs Dorpsraad
Jos Rutten Basisschool De Wegwijzer

https://www.pematangsiantarkota.go.id/
https://202.125.83.218/
data china
daftar situs slot
Link Situs Slot Thailand
https://knks.go.id/
slot online thailand