Dorpsraad Lomm

De dorpsraad van Lomm is een bewonersorganisatie die belast is met belangenbehartiging naar de overheid en organisaties, communicatie met gemeenten, het stimuleren en faciliteren van initiatieven uit het dorp.

Digitale vermeldingen:
Lokaaltotaal
E-book kalender