De agenda van de openbare vergadering van de Dorps…

De agenda van de openbare vergadering van de Dorpsraad Lomm

1. Opening
2. Rivierpark Lomm
3. Spa Wellness Lomm
4. Huis van de Wijk / start sociaal wijkteam

KORTE PAUZE

5. Plan Meulenveld (realisatie starterswoningen)
6. Verfraaiing Dorpsingangen Lomm
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting

Ten aanzien van de agendapunten 3, 4 en 5 zijn gastsprekers uitgenodigd. De agendapunten 2 en 6 worden gepresenteerd door leden van de werkgroepen die vanuit de Dorpsraad zijn opgestart.

Agendapunt 7 biedt ruimte om ook nog andere onderwerpen in te brengen c.q. te bespreken.

Gezien de volle agenda willen we om 20.00 uur starten met de vergadering, wij vragen u dan ook op tijd aanwezig te zijn.

Inloop is mogelijk vanaf 19.45 uur, wij ontvangen u graag met een kopje koffie of thee.

Wij rekenen op uw komst en inbreng woensdag 29 oktober, de toekomst en leefbaarheid van Lomm staat hierin centraal !!!

akun slot gacor