Voortgang graven bypass Hoogwatergeul verloopt voorspoedig

Het graven van de bypass ten noorden van de Hoogwatergeul Lomm schiet al aardig op. Het landschap begint vorm te krijgen en DCM verwacht dat eind dit jaar (2019) de graafwerkzaamheden zijn afgerond en het gebied wordt opgeleverd. Bij de oplevering wordt dan gerealiseerd:

  • verhard fietspad langs de bypass van Haagbeek naar Kapelstraat
  • gras wordt ingezaaid – ook op de nieuwe Dorpsweide op het ‘eiland’
  • een zandige oever aan de zijde van het ‘eiland’
  • er worden een twintigtal bomen aangepland (eind dit jaar of anders begin 2020)
  • de aanlegsteiger voor roeibootjes en kano’s volgt in 2020 .

Uiteraard verdwijnt dan ook de ‘berg’ met dekgrond die nu tussen Maaszicht en bypass ligt. Deze berg gaat terug de bypass in.

Archeologisch monument ‘De Watermolen’

Midden op het nieuwe ‘eiland’ ligt verscholen tussen het groen een archeologisch monument, een watermolen uit (waarschijnlijk) de 15e eeuw. Dit monument blijft nu buiten de planontwikkeling. Later kan dit alsnog betrokken worden en meer zichtbaar worden gemaakt. DCM wil wel graag een informatiebord bij het monument plaatsen, zodat in ieder geval duidelijk is dat dit een bijzondere plek betreft. Heb je ideeën of wil je meedoen? Laat het ons even weten: info@dorpsraadlomm.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de bypass, de hoogwatergeul en de planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Peter Willems van DCM: peter.willems@dcmbv.nl / 077 4724836. Peter is ook te vinden in het kantoor op Voort 15.

 

Op de foto de situatie begin maart 2019 (van zuid naar noord – kerktoren = Lottum)