op verzoek van Aviko een 2e bericht:…

op verzoek van Aviko een 2e bericht:

Beste buurtbewoners van Lomm ,

Op 11 juli is er een overleg geweest tussen de dorpsraad Lomm, de gemeente en Aviko. In dit overleg is door Aviko aangegeven de geurhinder te willen verminderen, hoewel er voldaan wordt aan de huidige vergunning. In de periode van juni tot september hebben wij verschillende technische en organisatorische mogelijkheden onderzocht die de geur verminderen.

Via deze weg willen wij alvast de eerste resultaten met jullie delen:

Deze week zijn we met alle belanghebbende partijen overeengekomen een wijziging aan te brengen in het productieprogramma. In de huidige opzet produceren we eenmaal per twee weken geurende of sterk geurende producten gedurende het hele weekend. In de nieuwe opzet start productie van deze producten pas op zondagavond om 20 uur. Hierdoor zal de geurhinder in het wekend afnemen. Wij verwachten dat deze wijziging per januari 2020 effectief zal zijn.
Deze maand hebben we van de directie van Aviko toestemming gekregen een investering te gaan voorbereiden om de geuremissie technisch te verminderen. Men dient er rekening mee te houden dat de doorloop van dit project, gezien de complexiteit en de kosten, een lange doorlooptijd heeft en naar verwachting niet vóór november 2020 is gerealiseerd.

Wij zullen in ons volgend overleg met de buurtcommissie graag verder deze zaken willen toelichten.

Met vriendelijke groet,

Aviko Lomm