basischool Lomm heeft op 8 januari een inloopochte…

basischool Lomm heeft op 8 januari een inloopochtend van 9.00 tot 11.30 uur