Beste gebruikers van het gemeenschapshuis Pastoors…

Beste gebruikers van het gemeenschapshuis Pastoorshof te Lomm,

In verband met het coronavirus is besloten om het gemeenschapshuis Pastoorshof te Lomm, te sluiten tot 1 april 2020.
Het bloedprikken op woensdag gaat wel nog door.
Voor vragen of nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.