bericht van Aviko voor de inwoners van Lomm: geurtest uitgesteld

Beste Dorpsbewoners,

Op 20-2 is gecommuniceerd dat er in maart 2020 een pilot test uitgevoerd zou worden met een delegatie van de buurtbewoners en gemeente om geurreductie met behulp van een plasma-installatie te ervaren.

Plasma techniek is een techniek die met behulp van “actief zuurstof” geurcompenten in de bakdamp omzet in een andere samenstelling, waardoor zal de geur reduceert.

Door de corona maatregelen die door de overheid zijn opgelegd kon deze test helaas niet doorgaan. Wij zullen zo spoedig mogelijk samen met de dorpsraad Lomm, gemeente Venlo en de leverancier een nieuwe datum plannen, maar kunnen die gezien de onzekere situatie nu nog niet plannen.

Met vriendelijke groet,
Aviko Lomm