Een bericht van Aviko…

Een bericht van Aviko

Beste Dorpsbewoners,

Op 20-2 is gecommuniceerd dat er in maart 2020 een pilot test uitgevoerd zou worden met een delegatie van de buurtbewoners en gemeente om geurreductie met behulp van een plasma-installatie te ervaren.

Plasma techniek is een techniek die met behulp van “actief zuurstof” geurcompenten in de bakdamp omzet in een andere samenstelling, waardoor zal de geur reduceert.

Door de corona maatregelen die door de overheid zijn opgelegd kon deze test helaas niet…

Meer