Start bouwactiviteiten op het Meulenveld

Nieuwe woningen op het Meulenveld in Lomm

het volgende bericht kregen we van de aannemer:

BPD ontwikkeling (voorheen Nouville Ontwikkelaars, u wellicht beter bekend) heeft de voorbereidingen gestart voor de bouwrijpwerkzaamheden van het bouwplan Meulenveld. Hiervoor is inmiddels een aannemer geselecteerd welke vanaf begin mei de resterende bouwwegen in het plan zal aanleggen. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zal er achter en naast het kerkhof vanaf 28 april archeologisch onderzoek plaatsvinden. De totale werkzaamheden (onderzoeken, bouwrijp werkzaamheden en het aanleggen van de nutsvoorzieningen) zullen ongeveer tot aan de bouwvakvakantie duren.

Door het aanleggen van de rest van het plangebied Meulenveld zal vanaf begin mei helaas ook het tijdelijke trapveldje aan de Kapelstraat komen te vervallen.

De aannemer zal voor start bouw ook de omwonende middels brief informeren.

Inmiddels is de dorpsraad in gesprek met de gemeente om te kijken of er een andere plek gevonden kan worden voor het trapveldje.