KBO Lomm

 

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. Als zelfstandige vereniging is KBO Limburg  per 1 januari 2023 uit de unie KBO-PCOB gestapt en gaat een samenwerkingsverband aan met  bonden van: Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Noord-Holland. KBO Limburg is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.

 

KBO Limburg

 KBO LIMBURG IS EEN ANBI STICHTING

KBO Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 3404924.

Missie
De senior van nu is een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.

Visie
Samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.

KBO Lomm is een van de plaatselijke KBO afdelingen in Limburg en telt in januari 2023 zo’n 131 leden. Ons vaste activiteitenprogramma bestaat onder andere uit: Gymnastiek, kaarten, wandelen, biljarten, koersballen, fietsen, vissen, kienen, jeu-de-boulen, adventsviering, excursies, een jaarlijkse busdagtocht en meerdere thema-middagen.

akun slot gacor