KBO Lomm

 

KBO Limburg

KBO Limburg is een door de Provincie Limburg erkende en gesubsidieerde Maatschappelijke Organisatie. Dat betekent dat ons beleid het beleid van de provincie moet versterken. Daarnaast is het onze taak alle senioren in Limburg een podium en een gezicht geven. 

KBO Limburg Is een vrijwilligersorganisatie. Bijna 3000 vrijwilligers zijn vrijwel dagelijks actief met het organiseren van activiteiten en het opkomen voor de belangen van senioren op lokaal en regionaal niveau. Dat doen ze hoofdzakelijk vanuit onze afdelingen, onmiskenbaar het hart en de kracht van de KBO.

KBO Limburg is een zelfstandige organisatie. We werken samen met de KBO’s van Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel in het Senioren Netwerk Nederland. We vertegenwoordigen samen 210.000 senioren, maar we gaan voor de belangen van alle senioren in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden in de onderstaand persberichten en brief.

 KBO LIMBURG IS EEN ANBI STICHTING

KBO Limburg is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met RSIN-nummer 3404924.

Missie
De senior van nu is een volwaardig en gerespecteerd lid van onze samenleving.

Visie
Samen werken aan een samenleving, waarin alle generaties even belangrijk zijn, elkaar respecteren en oog hebben voor elkaar.

Beleidsthema’s KBO Limburg 

KBO Limburg is met bijna 30.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Limburg. Als erkende maatschappelijke organisatie zijn wij hét aanspreekpunt voor de provincie als het gaat om de belangen van senioren.  Onze beleidsthema’s voor 2021-2024 zijn:

GELUKKIG OUDER WORDEN: met en voor elkaar en samen met andere groepen in onze samenleving.

WONEN EN ZORG: een goede woon- en leefomgeving, met zorg en middenin de samenleving.

SAMEN TEGEN EENZAAMHEID: omzien naar elkaar, zodat niemand eenzaam hoeft te zijn.

POSITIEVE GEZONDHEID: focus op wat wel kan en zorgen dat je van betekenis bent en blijft.

VERNIEUWING EN ONTWIKKELING: een leven lang blijven ontwikkelen.

VERBINDING: in de wijk, met andere groepen en generaties, met oog voor diversiteit en inclusiviteit.

KBO Lomm is een van de plaatselijke KBO afdelingen in Limburg en telt in januari 2024  zo’n 123 leden. Ons vaste activiteitenprogramma bestaat onder andere uit: Gymnastiek, kaarten, wandelen, biljarten, koersballen, fietsen, vissen, kienen, jeu-de-boulen, adventsviering, excursies, een jaarlijkse busdagtocht en meerdere thema-middagen.

https://www.pematangsiantarkota.go.id/
https://202.125.83.218/
data china
daftar situs slot
Link Situs Slot Thailand
https://knks.go.id/
slot online thailand