Dorpsingangen Lomm

Over ons

Als werkgroep van de Lommse dorpsraad houden wij ons bezig met het verfraaien van de Lommse dorpsingangen. We hebben ons verdeeld in 4 subgroepen:

Communicatie

Deze groep houdt zich momenteel o.a. bezig met de website, nieuwsbrieven en informatievoorzieningen. Ook de prijsvraag voor het ontwerp van de dorpsingangen en de verkeersenquête is door hen opgepakt.

De communicatiegroep bestaat uit Roy Hegger, Bart Bouten, Daan Hegger en Ralph Tangelder.

Ontwerp en Inrichting Rijksweg en Zonnebos

Op dit moment is deze groep druk bezig met het ontwerp en de realisatie van het zonnebos op de nieuwe rotonde op de Rijksweg. Daarnaast komen ook de verkeerskundige aspecten van de herinrichting van de Rijksweg aan bod.

Deze groep bestaat uit Albert Melskens en Chiel Coulen.

Ontwerp en Inrichting Dorpsingangen

Zij houden zich vooral bezig met het ontwerp en de verkeerskundige aspecten van de nieuwe dorpsingangen. Ook de aansluiting van de nieuwe 60 km zones in het buitengebied op de bebouwde kom komt aan bod.

De groep ontwerp en inrichting dorpsingangen bestaat uit Wessel van Wijlick, Ed Hegger en Sjors.

Sponsoring

Als laatste bestaat de groep sponsoring uit Wim Weijs, Gert Overman en Wiel Peute. Het verfraaien van de dorpsingangen kost nou eenmaal geld en daarvoor benaderen zij fondsen, bedrijven en overheden.

Externe ondersteuning

Voor procesondersteuning en technische kennis en ondersteuning mogen wij een beroep doen op de experts van KNHM (Koninklijke Heidemij Limburg) en ingenieursbureau ARCADIS. Zij helpen ons met de plannen en uitwerking van het zonnebos, de dorpsentrees en in de samenwerking met partijen als gemeente en provincie.

Deze vereniging heeft nog geen nieuwsberichten.
akun slot gacor