Aanmelden 1e H.Communie 2024

In overleg met de ouders wordt de 1e H.Communie verschoven naar 2024. Onderstaand aanmeldformulier wordt in sept. 2023 weer rondgedeeld aan de kinderen van groep 4,5,6 met nieuwe geplande datum voor 1e H. Communie. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd,die elders op school zitten kunnen zich dan ook aanmelden.

Onderstaand vindt u het aanmeld formulier om uw kind op te geven voor de 1e H. Communie in 2024. Iets oudere kinderen die nog niet de H.Communie hebben gedaan of die elders op school zitten kunnen zich  met dit formulier ook aanmelden

Pastoor C. Müller

Kloosterstraat 5 – Velden

Tel. 077-4721230

Aan alle ouders van de leerlingen van de basisschool in Lomm die in 2024 de Eerste H.Communie wensen te ontvangen.

Velden, september 2023.

Beste Communie-ouders

Tijdens dit schooljaar zullen weer de communielessen plaatsvinden. In Lomm vindt de twee/drie-jaarlijkse Communieviering komend schooljaar plaats op zondag.2 juni 2024 om 11.00u. De viering is bedoeld voor de kinderen uit de groep 4 en 5 en ouder.

De viering van de Eerste H. Communie veronderstelt een levend geloof in de daadwerkelijke tegenwoordigheid van onze lieve Heer in de gedaante van de H. Communie en het H. Bloed.

Om de H. Communie te kunnen ontvangen, dient uw kind gedoopt te zijn en de catechese-lessen gevolgd te hebben. U bent uiteraard vrij om uw kind al dan niet aan de viering van de Eerste H. Communie te laten deelnemen. Middels onderstaand strookje kunt u uw kind daarvoor opgeven. Deelname aan de H. Communie impliceert overigens ook een actieve betrokkenheid van beide ouders. Zij zijn immers de eerst-aangewezenen om hun kinderen ons katholieke geloof voor te leven.

Graag heet ik u welkom op de algemene ouderavond voor de ouders van de communicanten op dinsdag . november ….  om 19.30u. De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk van Lomm. U gelieve zich daarom warm aan te kleden (i.v.m. ons aangepast “stookbeleid”). Uw pastoor zal in het nieuwe jaar de communicanten in Lomm middels tien lessen van 30 minuten voorbereiden op het ontvangen van de Eerste H. Communie en wel aan de hand van het Eerste Communieproject: “Ik ben bij je”. De lessen vinden plaats vanaf januari. Afspraken terzake worden nog gemaakt. Voor de kerstvakantie krijgt u een overzicht van de lesdata. Er zal ook nog een biechtviering worden gehouden. I.v.m. de kosten (o.m. het werkboek) vragen wij u om een bijdrage van 25 euro per kind (tenzij men dit verleden jaar reeds voldaan heeft). U kunt dit bedrag voldoen op de ouderavond.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. Müller

——————————————————– (afknippen langs deze lijn) —————————————————–

OPGAVE-FORMULIER EERSTE H.COMMUNIE LOMM

U gelieve dit strookje volledig in te vullen en in een envelop af te geven bij Tini Kroon van het kerkbestuur (adres: Antoniusplein 2a) vóór uiterlijk 1-11-.

. Mocht uw kind elders gedoopt zijn (dus niet in het cluster Velden-Arcen-Lomm),

dan gelieve u een doopbewijs op te vragen bij de parochie waar hij of zij gedoopt is.

Onze zoon / dochter *…………………………………………………………………………… (roepnaam en achternaam)

wenst de Eerste H. Communie te ontvangen op zondag 2 juni 2024 in Lomm.

Ons kind werd geboren op ………………………. te ………………….. en is gedoopt op………………………………..

in de kerk/kapel* van parochie……………………………………………….te……………………………………………………

Ons adres is……………………………………………………………………………tel:………………………………………………

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van vader………………………………………………. en/of moeder………………………………………….

* u gelieve een van beide woorden door te strepen.

https://www.pematangsiantarkota.go.id/
https://202.125.83.218/
data china
daftar situs slot
Link Situs Slot Thailand
https://knks.go.id/
slot online thailand