Aanmelden 1e H.Communie Lomm 2 juni 2024

Parochiefederatie Velden Arcen Lomm
Pastoor C. Müller

Kloosterstraat 5 Velden

Tel. 0774721230

Aan alle ouders van de leerlingen uit groep 4, 5 en 6
van de basisschool in Lomm of elders op school zitten,                    die in 2024 de Eerste H.Communie wensen te ontvangen.

                                                                             Velden, oktober 2023.


Beste ouders van de kinderen in groep 4, 5 en 6,

Tijdens dit schooljaar zullen weer de communielessen plaatsvinden. In Lomm vindt de Communieviering dit
schooljaar plaats op zondag 2 juni 2024 om 11.00u.

Dit schooljaar zullen kinderen uit groep 4, 5 en 6 de Eerste H. Communie doen, met het oog op de feitelijke
aantallen. In overleg met de betrokken ouders (incl. groep 3) is vorig schooljaar de E.H. Communie één jaar
doorgeschoven. Daarom was er in 2023 in Lomm geen Communieviering.

Mocht in Arcen het aantal communicanten dusdanig klein zijn, dan wordt qua viering een samenvoeging van
Arcen en Lomm in deze overwogen. In Lomm zullen naar verwachting 6 kinderen de E.H. Communie doen.

De viering van de Eerste H. Communie veronderstelt een levend geloof in de daadwerkelijke
tegenwoordigheid van onze lieve Heer in de gedaante van de H. Communie en het H. Bloed. Om de H.
Communie te kunnen ontvangen, dient uw kind gedoopt te zijn en de catecheselessen gevolgd te hebben. U
bent uiteraard vrij om uw kind al dan niet aan de viering van de Eerste H. Communie te laten deelnemen.
Middels bijgevoegd vel kunt u uw kind daarvoor opgeven. Deelname aan de H. Communie impliceert
overigens ook een actieve betrokkenheid van beide ouders. Zij zijn immers de eerstaangewezenen om hun
kinderen ons katholiek geloof voor te leven.

Graag heet ik u welkom op de algemene ouderavond voor de ouders van de communicanten van Lomm (en
Arcen). Deze vindt plaats op maandag 30 oktober 2023 om 19.30u. De bijeenkomst wordt gehouden in het
Andreasparochiezaaltje van Velden, bereikbaar via de inrit langs Scholtisstraat 2 in Velden.

Uw pastoor zal in 2024 na de Kerstvakantie de communicanten van Lomm middels 10 lessen van 30 minuten
voorbereiden op het ontvangen van de Eerste H. Communie en wel aan de hand van het Communieproject

Ik ben bij je”. Info over de lesdata en de precieze leslokatie ontvangt men in een later stadium. Afspraken
terzake worden nog gemaakt. Voor de kerstvakantie krijgt u een overzicht van de lesdata. Er zal in het voor
jaar nog een rondleiding in de kerk worden gehouden.  Aansluitend is er dan tevens een biechtviering.

I.v.m. de kosten (o.m. werkboek) vragen wij u om een bijdrage van 30 euro per kind. U kunt dit bedrag vol

doen op de ouderavond.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. Müller

 

OPGAVE FORMULIER

EERSTE HEILIGE COMMUNIE LOMM 2024
U gelieve dit blad volledig in te vullen en in een envelop af te geven bij Tini Kroon (Antoniusplein 2a)
in Lomm en wel vóór uiterlijk maandag 23102023.               
Mocht uw kind elders gedoopt zijn (dus niet in het cluster VeldenArcenLomm), dan gelieve u een doopbewijs op te vragen              bij de parochie waar hij of zij gedoopt is.
Onze zoon / dochter *…………………………………………………….………….. (roepnaam en achternaam)

wenst de Eerste H. Communie te ontvangen                                       op zondag 2 juni 2024 in Lomm.

Ons kind werd geboren op ………………………. te …………..….……. en is gedoopt op ………….....….

in kerk/kapel*van
parochie   …………………………………….                                                             te …..……………..………..……………
Ons adres is ……………………………………………….…………………………. tel: .…………………………..……….

Email ..……………………………………………………………………………………………………………..……..…………

Handtekening van vader ………………………..………….. en/of moeder …….……………………....………….

* u gelieve een van beide woorden door te strepen.

https://www.pematangsiantarkota.go.id/
https://202.125.83.218/
data china
daftar situs slot
Link Situs Slot Thailand
https://knks.go.id/
slot online thailand