H. Vormsel 2024

Het H. Vormsel voor Velden Arcen en Lomm staat gepland op vrijdag 19.00 uur 12 januari 2024 in Velden of Arcen en de vormheer is mgr de Jong.

Aanmeld brief:

PAROCHIE H. ANDREAS VELDEN
Pastoor C. Müller Kloosterstraat 5 5941 ES Velden

Tel. 077-4721230

Aan de vormelingen (en hun ouders)

van de 3 basisscholen in Velden-Arcen-Lomm

Velden, 18 september 2023.

Beste vormelingen / ouders,

Op vrijdag 12 januari 2024 zal tijdens een speciale H. Mis om 19.00 uur in de parochiekerk van
Velden het Sacrament van het Heilig Vormsel worden toegediend aan de kinderen van de
groepen 7 en 8 van de 3 basisscholen in onze federatie, die zich daarvoor hebben opgegeven.

De vormheer voor ons dekenaat betreft dit schooljaar onze hulpbisschop, Mgr Everard de Jong.

Je bent gedoopt en daardoor Christen geworden en enkele jaren geleden heb je voor het eerst de
Heer zelf ontvangen in de H. Communie. Het Vormsel betreft de zalving met de heilige Geest, die
iedere gedoopte wil helpen om een leven te leiden dat God en de mensen aangenaam is. Door het
Vormsel te ontvangen kun jij een volwassen lid van de Kerk worden. Als uitdrukking van dit
volwassen-worden zul je zelf de doopbeloften herhalen die jouw ouders, peter en meter, in jouw
naam hebben uitgesproken bij je doopsel.

De voorbereiding op dit sacrament vindt plaats d.m.v. een serie van 10 lessen van elk 30 minuten
na schooltijd; voor de kinderen uit Velden in het Andreaszaaltje naast de kerk, steeds op een
dinsdagmiddag van 15.45u tot 16.15u. De eerste les is voorzien op dinsdagmiddag 10 oktober
2023. Voor de kinderen uit Arcen en Lomm worden de lessen gegeven in het zaaltje onder de
sacristie van de kerk van Arcen, steeds op een woensdagmiddag van 14.00u tot 14.30u. De eerste
les aldaar vindt plaats op woensdagmiddag 11 oktober.

Er is ook een biechtviering voorzien en wel op zaterdagmiddag 6 januari 2024 om 14.00u in de kerk
van Velden. Terzake ontvangt men later nog een aparte brief (ouders kunnen de biechtviering ook
bijwonen). Voor de vormselviering zelf oefenen we in de kerk van Velden en wel op vrijdagmiddag
12 januari 2024 om 16.00u.

Voor de ouders is er een informatie-avond voorzien en wel op maandag 9 oktober 2023 om
19.30u in het Andreaszaaltje, bereikbaar via de inrit gelegen naast Scholtisstraat 2 in Velden.

Via bijgevoegd formulier kunnen jij en je ouders kenbaar maken of jij dit sacrament wilt ontvangen.

Men gelieve bijgevoegd opgave-formulier volledig in te vullen en voor uiterlijk 1 oktober af te geven
op de pastorie van Velden (Kloosterstraat 5), dan wel bij Tini Kroon in Lomm – Antoniusplein 2a,
dan wel bij Jan Poppelaars in Arcen – Leeberg 28.

Met vriendelijke groet,

Pastoor C. Müller

 

OPGAVE-FORMULIER H. VORMSEL VELDEN-ARCEN-LOMM 2024
Ondergetekende:

Dhr. / Mevr. *. ………………………………………………………………………………………………………………..

wil dat zijn / haar* kind het H. Vormsel zal ontvangen op vrijdag 12 jan. 2024 om 19.00 uur in de
parochiekerk van Velden.

Naam en voornaam van kind:…………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum:……………………………………………………………………………………………………………..

Geboorteplaats:. …………………………………………………………………………………………………………….

Gedoopt te :……………………………………………………………………………………………………….. (plaats)

Naam van parochiekerk waarin kind werd gedoopt. …………………………………………………………….

Datum van doopsel:………………………………………………………………… ……………………………………..

Adres:. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoon:. ……………………………………………………………………………………………………………………..

Handtekening van vader en/of moeder …………………………………………………………………………… .

Men gelieve dit formulier volledig in te vullen en voor uiterlijk 1 oktober 2023 af te geven

op een van de adressen vermeld in bijbehorende brief.

* Men gelieve het juiste woord te omcirkelen

https://www.pematangsiantarkota.go.id/
https://202.125.83.218/
data china
daftar situs slot
Link Situs Slot Thailand
https://knks.go.id/
slot online thailand