Jeugdclub Sirene '99

Hieronder vind je de indeling van de clubavonden voor seizoen 2023-2024

Groep Avond Tijdstip Lokaal Leiding Hulpleiding
3-4 gemengd Vrijdag 19:00-20:30 Rood Niels T., Joep Mette, Silke, Finn, Tim, Sjuul, Daan S
5-6 gemengd Vrijdag 19:00-20:30 Groen Ralph, Niels v. R.,  Jesper, Stijn, Timo, Pelle
7-8-1+ gemengd Woensdag 19:00-20:30 Groen Janneke, Luc Lieke, Milan, Floor
2+-3+ (soos) Vrijdag 20:45-22:15 Groen Bram, Jelle, Mats
1-2 gemengd Zaterdag (5x per jaar) 13:30-15:00 Rood Hanneke, Jordi, Stan S., Bart Iva, Indy

De leider waarvan de naam is onderstreept, is de hoofdleider en aanspreekpunt van de betreffende clubavond.

Afspraken

 • Kom niet meer dan 10 minuten van te voren naar de club.
 • Ga rustig het gebouw in het uit zodat je de groep die in het andere lokaal club draait geen last van je heeft.
 • De ouders worden verzocht de kinderen van groep 1 t/m 4 na de clubmiddag/avond op te komen halen.
 • Luister op de clubavond goed naar wat er gezegd wordt over de volgende (club)week.
 • Je krijgt op de clubavond vaak een stencil mee over bepaalde activiteiten of organisatorische zaken. Lees die stencil zelf en geef die thuis aan je ouders af. Ouders worden ook geïnformeerd via de groepsapp van de betreffende clubavond.
 • Neem geen snoep meer naar de club. Als je dat wel doet, zorg dan dat je genoeg bij je hebt zodat je iedereen iets kan geven.
 • Het is niet verplicht om op je verjaardag uit te delen. Het mag wel.
 • Als je een keer niet kan komen, meld je dan af bij de hoofdleid(st)er.
 • Als er tijdens een clubavond iets uitgelegd wordt, probeer dan even stil te zijn en te luisteren.
 • Als leden niet goed luisteren of iets uithalen wat niet door de beugel kan, kunnen ze door de leiding naar huis gestuurd worden. Een van de leid(st)ers zal na de clubavond de ouders even inlichten over het waarom.
 • Schade die opzettelijk wordt toegebracht aan het clubgebouw of aan de spullen die erin staan, zullen door de leden zelf moeten worden betaald. Ben dus altijd voorzichtig met materialen en het gebouw.
 • Als we de Rijksweg oversteken, wacht dan altijd (met of zonder fiets) vóór het fietspad. De leid(st)ers zullen je precies vertellen wanneer je over mag steken.
 • Telefoons mogen niet mee naar de club, en moeten dus thuis blijven.

 

Soos-info

De Soos-groep heeft clubavond op vrijdag tussen 20.45 en 22.15 uur. De Soos heeft 2 clubavonden per maand. Soms blijven we in het clubgebouw waar je gezellig met elkaar kunt praten, kaarten of spellen. Andere avonden doen we een activiteit die meestal wat duurder is dan de gemiddelde activiteit. De activiteiten vinden meestal plaats op die vrijdagavond, maar soms ook op een ander tijdstip in de week, maar dat hoor je dan tijdig. We geven jullie de info (met name over de activiteiten) zoveel mogelijk via de mail en app door, dat werkt het beste.

Afmelden!

Uit ervaringen van vorige jaren, worden de soos-avonden te pas en te onpas bezocht, men blijft even, gaat weer naar buiten, enz. We willen heel graag dat:

 • iedereen die niet komt, zich ook afmeld bij de (hoofd)leiding en
 • iedereen die wel komt de hele clubavond ook (binnen) blijft.

Dus: Bij verhindering bij de activiteiten, maar ook bij de soos-avonden graag afmelden bij de leiding.

akun slot gacor